Cenník a stravná jednotka platný od 1.1.2016


Cenník verzia pre tlač.pdf

Jednoposteľová izba:          
           
Poplatok za 1 deň: 28,80.- €          
stravná jednotka 8,00.- €          
obslužné činnosti 13,00.- €          
ďalšie činnosti 7,80.- €          
             
             
platba za 28 dní 806,40.- € z toho dotácia: 320.- € klient hradí: 486,40.- €
platba za 29 dní 835,20.- € z toho dotácia: 320.- € klient hradí: 515,20.- €
platba za 30 dní 864,00.- € z toho dotácia: 320.- € klient hradí: 544,00.- €
platba za 31 dní 892,80.- € z toho dotácia: 320.- € klient hradí: 572,80.- €
             
             
Viacposteľová izba:          
           
Poplatok za 1 deň: 24,80.- €          
stravná jednotka 8,00.- €          
obslužné činnosti 9,00.- €          
ďalšie činnosti 7,80.- €          
             
platba za 28 dní 694,40.- € z toho dotácia: 320.- € klient hradí: 374,40.- €
platba za 29 dní 719,20.- € z toho dotácia: 320.- € klient hradí: 399,20.- €
platba za 30 dní 744,00.- € z toho dotácia: 320.- € klient hradí: 424,00.- €
platba za 31 dní 768,80.- € z toho dotácia: 320.- € klient hradí: 448,80.- €
             
             
Stravná jednotka: 8,00.- € / 1 deň    
Raňajky: 1,40.- € z toho náklady: na potraviny: 1,25.- € réžia: 0,15.- €
Desiata: 0,70.- € z toho náklady: na potraviny: 0,65.- € réžia: 0,05.- €
Obed: 2,50.- € z toho náklady: na potraviny: 1,30.- € réžia: 1,20.- €
Olovrant: 1,30.- € z toho náklady: na potraviny: 1,15.- € réžia: 0,15.- €
Večera: 2,10.- € z toho náklady: na potraviny: 1,10.- € réžia: 1,00.- €
           
           
Obslužné činnosti: ceny za 1 deň  
  Jednoposteľová izba Viacposteľová izba  
Upratovanie: 1,30.- € 1,00.- €  
Pranie: 1,30.- € 1,30.- €  
Žehlenie: 0,70.- € 0,70.- €  
Údržba bielizne a šatstva: 0,70.- € 0,70.- €  
Bývanie: 9,00.- € 5,30.- €  

V Malých Kršteňanoch, dňa: 30.12.2015

Cenník verzia pre tlač.pdf

TOPlist