Ďakujeme všetkým darcom a sponzorom.

Ak chcete aj Vy byť našim sponzorom, môžete prispieť aj malou sumou na náš účet. 

Bankové spojenie: SK48 0200 0000 0024 5678 6856

ĎAKUJEME

 

 

...za zakúpenie elektricky polohovateľných lôžok v roku 2015...

TOPlist