Ďakujeme všetkým darcom a sponzorom.

Ak chcete aj Vy byť našim sponzorom, môžete prispieť aj malou sumou na náš účet. 

Bankové spojenie: SK48 0200 0000 0024 5678 6856

IČO: 37923731

 Aj nám môžete venovať 2% z Vašich daní.


Poďakovania:

Asociácií poskytovateľov sociálny služieb SR – za informácie a cenné rady v čase koronakrízy

Nadácií J&T – za testovanie našich zamestnancov

Nadácií KTOPOMOZESLOVENSKU – za ochranné a dezinfekčné pomôcky

Štátnym hmotným rezervám – za pridelenie ochranných a dezinfekčných pomôcok

Firme – Profesional support – za dodávku dezinfekčného pracieho prášku

Lekáreň MAX – za poskytnutie daru vo forme ochranných jednorazových rúšok a dezinfekčného prostriedku