Skupiny klientov


I. skupina:

Klienti, ktorým bolo vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu mestom alebo obcou podľa miesta ich trvalého bydliska a ich stupeň odkázanosti je IV., V. alebo VI. Týmto klientom sa poskytuje finančný príspevok na zabezpečenie sociálnych služieb a klient dopláca len zvyšok ceny.

  Jednoposteľová izba Viacposteľová izba
Cena, ktorú klient hradí za 30 dní: 520,00.- € 400,00.- €

 


 

II. skupina:

Samoplatcovia, prijímatelia sociálnej služby, ktorí nepožiadali mesto alebo obec o posúdenie sociálnej odkázanosti a chcú byť poberateľmi sociálnej služby za plnú úhradu.

  Jednoposteľová izba Viacposteľová izba
Cena, ktorú klient hradí za 30 dní: 840,00.- € 720,00.- €

 

TOPlist