Odborný tím


Riaditeľka Vrchná sestra Sociálne pracovníčky
Mgr. Zuzana Daňová Zuzana Megová Bc. Zuzana Kollárová
    Mgr. Michaela Štepková

 

Opatrovatelia Upratovačky THP
Tatiana Miháliková Daniela Kollárová Ing. Pavol Daňo
Jana Fašanoková Darina Zimermanová  
Martina Holíková   Web admin
Ing. Ivan Chotváč   Mgr. Lucián Daňo
Miroslava Křížová    
Jarmila Rizikyová