Spoločenské priestory


Na prízemí zariadenia majú možnosť klienti využívať priestory jedálne, ktorá zároveň slúži aj ako spoločenská miestnosť. Z nej majú klienti priamy východ do areálu zariadenia, veľkého altánku a posedenia pri fontáne. Pre príbuzných a klientov je pripravená naša obývačka, v ktorej sa môžu návštevy nerušene porozprávať, klienti túto miestnosť môžu využívať ako nerušenú čitáreň, pretože tu majú k dispozíci vlastnú knižnicu. Priestranná vstupná hala zariadenia je vybavená pohodlnou sedačkou, na ktorej naši klienti radi posedávajú a vedú dlhé rozhovory. Všetky spoločenské priestory sú vybavené LCD obrazovkami a DVD prehrávačom ako aj rozhlasovým prijímačom. Každý klient si tak môže nájsť svoj vlastný kútik alebo sa môže zapojiť do aktivít, ktoré sa každodenne v zariadení konajú.