Zdravotná starostlivosť


imageV penzióne majú klienti zabezpečenú pravidelnú ošetrovateľskú starostlivosť. Sestry z ADOS - u navštevujú zariadenie v doobedňajších hodinách, aby klientom poskytli odbornú zdravotnú starostlivosť, ošetrovateľskú starostlivosť a rehabilitačnú starostlivosť. Okrem toho zabezpečujeme pre klientov lekárske vyšetrenia, predpisy liekov a zdravotných pomôcok, ako aj vykonávame doprovod klientov na lekárske vyšetrenia. Obyvatelia nášho zariadenia majú možnosť využívať ordinačné hodiny zmluvného všeobecného praktického lekára, spolupracujeme so psychiatrom, ktorý našich klientov navštevuje priamo v zariadení, odbornú lekársku starostlivosť zabezpečujeme u špecialistov v odbore urológia, chirurgia, neurológia, diabetológia, gastroenterológia, kardiológia, vnútorné lekárstvo a geriatria. Dodávku liekov ako aj zdravotných pomôcok a špeciálneho zdravotného materiálu nám zabezpečuje zmluvná lekáreň.