Doplnkové služby


  • Osobná rehabilitácia
  • Individuálna masáž
  • Fyzioterapia
  • Rodinné poradenstvo
  • Služby kaderníka
  • Služby pedikéra
  • Odvoz klientov služobným vozidlom