Skupiny klientov


I. skupina:

Klienti, ktorým bolo vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu mestom alebo obcou podľa miesta ich trvalého bydliska a ich stupeň odkázanosti je IV., V. alebo VI. Týmto klientom sa poskytuje finančný príspevok na zabezpečenie sociálnych služieb a klient dopláca len zvyšok ceny.

 

 

II. skupina:

Samoplatcovia, prijímatelia sociálnej služby, ktorí nepožiadali mesto alebo obec o posúdenie sociálnej odkázanosti a chcú byť poberateľmi sociálnej služby za plnú úhradu.