Návštevné hodiny


DENNE   NEOBMEDZENE

Odporúčame v čase od 8,00 hod. do 20,00 hod.

Zároveň prosíme príbuzných klientov, aby rešpektovali na izbách ostatných obyvateľov a počas návštev sa v izbách zdržiavali len nevyhnutnú dobu. Pre návštevy máme pripravené priestory pre nerušené posedenie, kde si spoločne môžete vypiť kávičku alebo zjesť koláčik.

NÁVŠTEVY SÚ V NAŠOM ZARIADENÍ VÍTANÉ!!!